Specyfikacja techniczna

Informacje ogólne

Ströer Digital nie ponosi odpowiedzialności finansowej, w przypadku gdy klient nie dostarczy poprawnej wersji kreacji.

Dostarczanie kreacji

Kreacje zgodne z poniższą specyfikacją należy wysyłać e-mailem na adres traffic@stroerdigital.pl. Dodanie numeru zlecenia do tematu maila pozwoli na łatwiejszą segregację oraz uniknięcie pomyłek.

Gotowa kreacja powinna mieć nazwę zgodną z formatem:

 Stroer_serwis_formareklamy_rozmiar.rozszerzenie 

Np.

 Stroer_billboard_750x100.jpg

Mierzenie statystyk

Kliknięcia w banery powodują automatyczne przejście do reklamowanego serwisu. Ilość kontaktów użytkownika z reklamą oraz liczba kliknięć w baner jest rejestrowana w statystykach. Statystyki dostępne są on-line przez 24 godziny na dobę. Technologię mierzącą dostarcza adserwer iBILLBOARD. Dopuszczalna różnica adserwerowa dla statystyk odsłon oraz kliknięć w odniesieniu do innego systemu zliczającego wynosi 5%.

Klient może zażyczyć sobie dołączenia osobnych skryptów mierzących odsłony oraz kliknięcia. Niektóre formy reklamowe mogą mieć podłączone dodatkowe pikselki mierzące interakcję.

Kwestie techniczne - Kreacje HTML5

- Opis

- Szablony kreacji w standardzie HTML5 (wersja synchroniczna) niewiele różnią się od standardowych. Istotną różnicą jest zastąpienie pliku kreacji z .swf na .html - Dodatkowo uporządkowana została kwestia clickTaga.

- Specyfikacja

- Kreacje HTML5 umieszczane są w osobnych ramkach IFRAME głównego okna (tzw. okno-rodzic) dokumentu strony www. Z uwagi na to, że domena źródła ramki IFRAME będzie inna niż domena strony, na której reklama się pojawia, wszystkie współczesne przeglądarki stosują ograniczenia w możliwości komunikowania się skryptów osadzonej ramki z oknem-rodzicem. Do komunikacji międzyramkowej wykorzystywany jest mechanizm przesyłania komunikatów pomiędzy konkretnymi ramkami: postMessage w przeglądarkach, które implementują ten mechanizm, a w pozostałych przypadkach przesyłanie informacji w adresie ramki, we fragmencie „hash” (technika hash change). Jedynie dla form płaskich zawierających tylko clickTag/clickTagi następuje jednokrotne przekazanie adresów w hashu adresu ramki iframe kreacji, które to parametry mogą zostać odczytane przez krótki skrypt (Odczyt parametrów w formie płaskiej).

Plik html musi być poprawny pod względem składni W3C HTML i mieć następującą budowę:

	<!doctype html><html><head>
	zalecany styl: html,body {margin:0; padding:0; }
	...treść head... 
	</head><body>
	...treść body...
	</body></html>
	

- Materiały

- Materiały klient dostarcza w postaci pliku html wraz z kompletem plików dodatkowych wchodzących w skład kreacji (grafika, style, skrypty itp.), spakowanych do pliku zip. Jeśli reklama składa się z większej liczby kreacji (np. toplayer – forma płaska + forma layerowa, slider – część dolna inicjująca oraz część pełnoekranowa), wówczas klient dostarcza jedną paczkę zip, - zawierającą w osobnych folderach poszczególne składowe dla każdej z części.

- Zasady poprawności materiału:

- Zasada ścieżek względnych

- Wszelkie odwołania w źródle HTML do plików składowych (grafika, style, skrypty) MUSZĄ odbywać się przez podanie ścieżek względnych, po to by niezależnie od miejsca zamieszczenia rozpakowanej paczki uruchomienie pliku html spowodowało poprawne wyświetlenie kreacji. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy kreacja musi korzystać z danych zewnętrznych (np. z bazy danych klienta), o czym ma obowiązek nas poinformować. Za poprawność działania mechanizmu komunikacji z danymi zewnętrznymi odpowiada wyłącznie klient.

- Zasada korzystania z danych dynamicznych

- Dane dynamiczne to m.in. adresy przekierowań (clickTagi) oraz funkcje obsługi zdarzeń. Materiały wykorzystujące te dane muszą poprawnie obsłużyć sytuacje wyjątkowe (np. brak zmiennej). Skrypty dostarczone przez klienta NIE MOGĄ powodować błędów javascriptu.

-Zasada poprawności emisji

-Poprawność emisji to stan wyświetlonego materiału, który w wyglądzie i działaniu zachowuje się tak jak chciał twórca, niezależnie od przeglądarki. Jeśli jednak reklama jest przewidziana wyłącznie pod konkretny typ przeglądarki, klient powinien o tym wyraźnie poinformować. Poprawność emisji zostaje sprawdzona pod przeglądarkami w wersjach co najmniej: IE7, Mozilla Firefox 3, Opera 8, Google Chrome.

-Uchybienia powyższym zasadom

-Uchybienie którejkolwiek z powyższych zasad spowoduje odrzucenie materiału i skierowanie go do poprawki przez klienta.

clickTag

clickTag jest sposobem na mierzenie statystyk kliknięć w kreacje. Pozwala ustawić adres docelowy, który mierzy przekierowania, zamiast standardowego adresu.

Dla płaskich form, w <HEAD> , zaraz na początku musi znaleźć się linia odczytująca clickTagi z parametrów hash URL-a, zaś dla bardziej złożonych form konieczne będzie umieszczenie linii dołączającej skrypt z mechanizmem XDpostMessage

Jeśli kreacja zawiera tylko jeden adres przekierowania, to zmienna zawierająca adres nosi nazwę clickTag. Zostanie ona umieszczona poprzez skrypty odczytujące parametry (p. niżej – wstęp do Zdarzeń). Skrypt klienta musi taką zmienną odczytać i umieścić ją w klikalnych elementach kreacji za pomocą dowolnej metody (addEventListener, onclick, wypełnienie atrybutu href w tagu <a>, który to atrybut pierwotnie ma wartość pustą itp.), zależnie od budowy kreacji, użytych skryptów, bibliotek itp. Jeśli kreacja zawiera klikalne elementy, przekierowujące na więcej niż jeden adres, wówczas każdy adres musi być pobrany ze zmiennych: clickTag1, clickTag2, itd

Odczyt parametrów w formie płaskiej

Płaska forma może odczytać przekazane w hashu adresu clicktagi przy użyciu następującego skryptu, który umieszczamy jako pierwszy skrypt w <HEAD> źródła HTML danej kreacji, tak aby wszelkie inne skrypty mogły zrobić użytek z gotowych zmiennych.

<script type="text/javascript">
!function(n,o,e){for(e=n.length;e>o;o++)(n[o]=n[o].match(/^(\w+)=?(.*)$/))&&(window[n[o][1]]=decodeURIComponent(n[o][2]))}(location.href.split("#").splice(1).join("#").split("&"),0);
</script>

Powyższy skrypt spowoduje ustawienie zmiennych clickTag/clickTag1/… w zasięgu globalnym danej ramki IFRAME płaskiej formy, które mogą później zostać użyte do podpięcia jako adres/adresy docelowe dla poszczególnych klikalnych części kreacji (w przypadku wielu clickTagów).

Komunikacja/interakcja w bardziej złożonych formach

W przypadku bardziej zaawansowanej komunikacji i obsługi zdarzeń, czyli dla każdej formy innej niż płaska z prostym odbiorem zmiennych clickTag, należy posłużyć się specjalnym skryptem, zawierającym mechanizm komunikacji pomiędzy skryptem silnika w głównym oknie witryny, a skryptami wewnątrz ramki/ramek IFRAME będących składowymi kreacji. W <HEAD>, jako pierwszy skrypt dodajemy

<script type="text/javascript" src="http://bbcdn.go.goldbachpoland.bbelements.com/creatives/cdn349/b22/399/1/b223991/extra/xdpostmessage-min.js"></script>
<script type="text/javascript">
var XD = new XDpostMessage('child'); // tworzenie mechanizmu XD
XD.init(); // inicjalizacja mechanizmu XD
</script>

Powyższy skrypt zapewni bezpieczny odbiór wszystkich zmiennych clickTag oraz udostępnia interfejs obsługi zdarzeń, na które powinien zareagować skrypt silnika danej formy (obsługa zdarzeń).

Zdarzenia

W kreacji HTML5 mogą wystąpić różne zdarzenia inicjowane przez użytkownika bądź wynikające ze specyfiki działania kreacji, np. zminimalizowanie kreacji, spowodowanie uruchomienia większej, bogatszej w treść składowej, wystąpienie zdarzeń czasowych w odtwarzanym wideo itp. Jeśli celem zdarzenia jest zmiana, której efektem jest modyfikacja rozmiaru, położenia lub konieczność usunięcia konkretnej ramki IFRAME ze składową kreacji, to konieczne jest wysłanie odpowiedniego komunikatu do okna nadrzędnego zawierającego skrypt silnika danej formy, aby odpowiednia funkcja mogła wywołać pożądany skutek. Rzecz jasna, zawartość skryptowa ramki nie może dokonać samodzielnie tych zmian z powodu różnych domen: danej witryny www oraz zawartości ramki (adserwer). Obsługa zdarzeń odbywa się na zasadzie wywołania określonych funkcji, zależnie od typu reklamy i rodzaju zdarzenia. Poszczególne funkcje należy osadzić w skrypcie umieszczonym możliwie wcześnie w dokumencie tak, by dalej występujące skrypty klienta mogły natychmiast z nich korzystać. Można je umieścić tuż po skrypcie ładującym i inicjującym mechanizm XDpostMessage (patrz wyżej).

Zamykanie:

function closead() {XD.callFunction('close');}

Wywoływana funkcja może nazywać się dowolnie, tu standardowo closead. Treść funkcji jest stała, a cała funkcja musi zostać umieszczona tuż po inicjalizacji mechanizmu XD. Jeśli klient zechce użyć swojej funkcji, nie stanowi to problemu, o ile będzie w funkcji istniała linia XD.callFunction('close');

Znaczenie funkcji: wywołanie jej powoduje wysłanie informacji do okna-rodzica o potrzebie zamknięcia reklamy (efektywnie - usunięcia ramki z dokumentu okna-rodzica).

Zwijanie do mniejszej postaci:

function littlead() {XD.callFunction('little');}

Wywoływana funkcja może nazywać się dowolnie, tu standardowo littlead. Treść funkcji jest stała, a cała funkcja musi zostać umieszczona tuż po inicjalizacji mechanizmu XD. Jeśli klient zechce użyć swojej funkcji, nie stanowi to problemu, o ile będzie w funkcji istniała linia XD.callFunction('little');

Znaczenie funkcji: wywołanie jej powoduje wysłanie informacji do okna-rodzica o potrzebie zmiany rozmiaru reklamy do mniejszej postaci o wcześniej ustalonym rozmiarze (efektywnie - zmiana rozmiaru ramki w dokumencie okna-rodzica)

Zwijanie do większej postaci:

function expandad() {XD.callFunction('expand');}

Wywoływana funkcja może nazywać się dowolnie, tu standardowo expandad. Treść funkcji jest stała, a cała funkcja musi zostać umieszczona tuż po inicjalizacji mechanizmu XD. Jeśli klient zechce użyć swojej funkcji, nie stanowi to problemu, o ile będzie w funkcji istniała linia XD.callFunction('expand');

Znaczenie funkcji: wywołanie jej powoduje wysłanie informacji do okna-rodzica o potrzebie zmiany rozmiaru reklamy do większej postaci o wcześniej ustalonym rozmiarze (efektywnie - zmiana rozmiaru ramki w dokumencie okna-rodzica)

Wywołanie większego elementu w formach typu sitekick/slider:

function expandfs() {XD.callFunction('expandfs');}

Wywoływana funkcja może nazywać się dowolnie, tu standardowo expandfs. Treść funkcji jest stała, a cała funkcja musi zostać umieszczona tuż po inicjalizacji mechanizmu XD. Jeśli klient zechce użyć swojej funkcji, nie stanowi to problemu, o ile będzie w funkcji istniała linia XD.callFunction('expandfs');

Znaczenie funkcji: wywołanie jej powoduje wysłanie informacji do okna-rodzica o potrzebie przesunięcia elementu reklamy (wersja rozwinięta adekwatnie do typu reklamy) w widoczne, ustalone typem reklamy miejsce. Efektywnie - zmiana położenia ramki tego elementu w dokumencie okna-rodzica.

Zwijanie większego elementu w formach typu sitekick/slider:

function collapsefs() {XD.callFunction('collapsefs');}

Wywoływana funkcja może nazywać się dowolnie, tu standardowo collapsefs. Treść funkcji jest stała, a cała funkcja musi zostać umieszczona tuż po inicjalizacji mechanizmu XD. Jeśli klient zechce użyć swojej funkcji, nie stanowi to problemu, o ile będzie w funkcji istniała linia XD.callFunction('collapsefs');

Znaczenie funkcji: wywołanie jej powoduje wysłanie informacji do okna-rodzica o potrzebie przesunięcia elementu reklamy (wersja rozwinięta adekwatnie do typu reklamy) w niewidoczne miejsce. Efektywnie - zmiana położenia ramki tego elementu w dokumencie okna-rodzica.

Zamykanie większego elementu w formach typu sitekick/slider:

function closefs() {XD.callFunction('closefs');}

Wywoływana funkcja może nazywać się dowolnie, tu standardowo closefs. Treść funkcji jest stała, a cała funkcja musi zostać umieszczona tuż po inicjalizacji mechanizmu XD. Jeśli klient zechce użyć swojej funkcji, nie stanowi to problemu, o ile będzie w funkcji istniała linia XD.callFunction('closefs');

Znaczenie funkcji: wywołanie jej powoduje wysłanie informacji do okna-rodzica o potrzebie zamknięcia elementu reklamy (wersja rozwinięta adekwatnie do typu reklamy). Efektywnie - usunięcie ramki tego elementu z dokumentu okna-rodzica.

Informowanie o zdarzeniach video:

function videoEvent(ev) {XD.callFunction('videoevent', ev);}

Wywoływana funkcja może nazywać się dowolnie. Parametr funkcji typu string określa typ zdarzenia video (patrz niżej). Treść funkcji jest stała, a cała funkcja musi zostać umieszczona tuż po inicjalizacji mechanizmu XD. Jeśli klient zechce użyć swojej funkcji, nie stanowi to problemu, o ile będzie w funkcji istniała linia:

XD.callFunction('videoevent', ev);

Znaczenie funkcji: w zależności od zdarzenia okno-rodzic będzie informowane o poszczególnych zdarzeniach związanych z video. Wszystkie zdarzenia, które mają być odnotowywane powinny być uprzednio uzgodnione. Zdarzenie może nie tylko powodować zliczenia zdarzenia, ale również wpływać na zachowanie innych elementów reklamy, jeśli taka jest idea.

Informacje dodatkowe:

Wszelkie dodatkowe akcje, nie przewidziane specyfikacją a podyktowane funkcjonalnością konkretnej kreacji są możliwe do uzyskania po konsultacji.

Można zawrzeć wywołania typu:

XD.callFunction('nazwaakcji');

Lub

XD.callFunction('nazwaakcji', [tablica parametrów]);

Określając dla każdej z akcji zachowanie ramki z reklamą (czy i jak zmienić się ma rozmiar, czy i jak zmienić się ma położenie itp.)

Dostarczenie kreacji z niestandardowymi akcjami spowoduje wydłużenie czasu potrzebnego na przetestowanie kreacji.

Typy zdarzeń wideo(zapożyczone z terminologii specyfikacji IAB VAST 3.0):

Zamykacz

Kreacje emitowane na warstwie powinny posiadać zamykacz, całkowicie usuwający kreację. Powinien być to button zgodny z następującymi wytycznymi:

 1. słowo 'zamknij' czcionką wielkości min. 12px
 2. wymiary obszaru klikalnego: minimalnie 100×30 px
 3. wymiary krzyżyka: minimalnie 20×20 px
 4. obszar klikalny zaznaczony linią o grubości nie mniejszej niż 2px lub odznaczający się kolorem
 5. krzyżyk zaznaczony linią o grubości nie mniejszej niż 2px
 6. położenie obszaru klikalnego stałe, zamykacz umieszczony w prawym górnym rogu obszaru kreacji
 7. kolor linii zaznaczenia krzyżyka oraz kolor tła (obszaru klikalnego) powinny ze sobą kontrastować
 8. napis 'zamknij' i [X] powinny znajdować się na nieprzezroczystym tle
 9. obszar klikalny powinien być aktywny od momentu wyświetlenia się kreacji na stronie
 10. w przypadku kreacji html5 należy wywołać funkcję:
  function closead() {XD.callFunction('close');}
  
  Treść funkcji jest stała, a cała funkcja musi zostać umieszczona tuż po inicjalizacji mechanizmu XD. Można użyć swojej nazwy funkcji, o ile będzie w funkcji istniała linia XD.callFunction('close');
  Znaczenie funkcji: wywołanie jej powoduje wysłanie informacji do okna-rodzica o potrzebie zamknięcia reklamy (efektywnie - usunięcia ramki z dokumentu okna-rodzica).
 11. Wzorcowy zamykacz wygląda następująco:

Multimedia

Materiały/Pliki:

Duże pliki multimedialne, takie jak muzyka w formacie mp3 lub materiały wideo w nie mogą przekroczyć wyznaczonej przez specyfikacje maksymalnej wagi (w większości jest to 100 kB). Pliki takie należy dostarczyć osobno. Zostaną umieszczone na serwerze WWW, a adres do nich zostanie przekazany do kreacji. Formy reklamowe z wideo zawierają w koszcie mediowym pojemność 1 MB lub 2 MB (za dopłatą) plików multimedialnych.

Forma Multimediala powinna być wyposażona w przycisk MUTE (obraz głośniczka) wyciszający odtwarzany dźwięk lub film, który w kreacji powinien być wyłączony i odtwarzany tylko za kliknięciem użytkownika w głośniczek. Obraz może być zapętlony, jednak po jednej sekwencji dźwięk powinien wyciszyć się automatycznie.

Zapętlone dźwięki

Zapętlone dźwięki są niedopuszczalne w kreacjach. Szczególnie w momencie, kiedy emisja reklamy powinna być zakończona (użytkownik kliknął w zamykacz). Kreacja powinna bezwzględnie zakończyć odgrywanie wszelkich dźwięków wraz z kliknięciem zamykacza lub po upływie czasu emisji (w przypadku toplayera).

Alternatywne formy płaskie

Dla kreacji typu billboard (billboard, box, skyscraper) mogą zostać przygotowane zastępcze kreacje w formacie rastrowym (JPG, PNG, GIF). Są prostsze w przygotowaniu i dają możliwość emisji na większości platform (pc,mobile).

Kreacja dla systemów mobilnych

 • Kreacje powinny być przygotowane w formacie html5/jpg/gif/png;
 • Strona docelowa dla takiej kreacji, nie powinna zwierać elementów flash.

Zabronione elementy

Kreacje nie mogą zawierać:

 • dźwięku zapętlonego lub występującego cyklicznie. Maksymalna długość trwania dźwięku to 3 sekundy.
 • wszelkie dźwięki mogą być odtwarzane jedynie po interakcji użytkownika z kreacją (kliknięcie w głośniczek).
 • mechanizmów zapisujących, zmieniających bądź odczytujących pliki cookie oraz shared objects.
 • odwołań do zewnętrznych elementów multimedialnych (wyjątkiem od tej reguły są zaciągane na specjalnych zasadach materiały wideo/FLV).
 • elementów powodujących błędy na stronie, błędne wyświetlanie oraz wyświetlanie komunikatów ostrzegawczych w przeglądarce.
 • mechanizmów mających na celu śledzenie interakcji użytkownika ze stroną (za wyjątkiem kreacji).
 • FPS (frames per second) o wartości wyższej niż 25. Kreacja nie może obciążać procesora więcej niż w 30%.
 • warstwy przezroczyste nie mogą być klikalne.
 • o ile to możliwe warstwy przezroczyste powinny pozwalać na kliknięcie elementów strony, znajdujących się pod nimi.
 • nie może być praktykowane emitowanie form layerowych, które samoczynnie poruszają się po ekranie (np. spływają w dół), co uniemożliwia precyzyjne kliknięcie w przycisk „zamknij X” i powoduje nieintentcjonalne kliknięcia w kreację
 • Nie może być praktykowane używanie w reklamach elementów operacyjnych, których funkcja wynikająca z formy, napisu czy konwencji jest niezgodna z ich komunikatem, lub działa w sposób nietypowy. A w szczególności:
  1. nie może być praktykowane używanie w reklamach podstawowych przycisków o treści systemowej jak: “Zamknij”, “OK.”, ikon minimalizowania i zamykania okna, działających inaczej niż wynika to z ich typowej funkcji, niedozwolona jest emisja reklam w formie komunikatów i ostrzeżeń systemowych
  2. przyciski zamieszczane na reklamach muszą wykonywać funkcje zgodne z komunikatami prezentowanymi na przyciskach, np. przyciski imitujące funkcje formularza, listy rozwijanej, pola wyboru nie mogą powodować przekierowania na stronę klienta bądź innej akcji niezgodnej z ich standardową funkcją;

Formy reklamowe

Płaskie

Double/Triple/Wide Billboard/GigaBoard

Billboard jest płaską formą reklamy, emitowaną zwykle w górnej, środkowej części serwisu. Kliknięcie w billboard powoduje przejście na adres docelowy kreacji.

Standardowe rozmiary:

 • Billboard: 750×100 px
 • DoubleBillboard: 750×200 px
 • TripleBillboard: 750×300 px
 • WideBillboard: 940×300 px oraz 970×300 px
 • GigaBoard: 1200×400 px

Waga maksymalna: 100 kB
Format: html5, jpg, png, gif

 • Do mierzenia kliknięć konieczny jest clickTag

Rectangle/Box

Rectangle jest płaską formą reklamy, emitowaną zwykle w pomocniczej kolumnie serwisu lub wewnątrz właściwej treści (np. artykułu). Rectangle/box może występować zarówno w miejscu otoczonym przez tekst jak i pomiędzy dwoma akapitami tekstu. Kliknięcie w rectangle powoduje przejście na adres docelowy kreacji.

Standardowe rozmiary: 300×250 px
Waga maksymalna: 100 kB
Format: html5, jpg, png, gif

Rectangle/Box występuje także w kilku innych popularnych rozmiarach, zależnie od serwisu: 300×250, 300×300, 336×280 itd.

 • Do mierzenia kliknięć konieczny jest clickTag

Skyscraper

Skyscraper (wieżowiec) jest płaską formą reklamy, emitowaną w dodatkowej kolumnie serwisu, umieszczonej zwykle po prawej stronie (obok głównej treści). Kliknięcie w skyscraper powoduje przejście na adres docelowy kreacji.

Standardowe rozmiary: 160×600 px
Waga maksymalna: 100 kB
Format: html5, jpg, png, gif

Na niektórych serwisach skyscraper występuje w rozmiarze 120x600px.

Skyscraper ma możliwość scrollowania (wraz z przewijaniem strony). Nie wymaga to specyficznego przygotowania kreacji. Do skyscrapera zostanie dołączony automatycznie zamykacz w formie krzyżyka 20x20px.

 • Do mierzenia kliknięć konieczny jest clickTag

Halfpage

Halfpage jest płaską formą reklamową o wymiarach 300px na 600px (DoubleRectangle), znajdującą się zazwyczaj po prawej stronie serwisu, często w miejscu rectangle.

Waga maksymalna: 100 kB
Wymiary: 300 x 600 px
Format: html5, jpg, png, gif

 • Do mierzenia kliknięć konieczny jest clickTag

Ekspandowane

Expand -Billboard/Doublebillboard

Expand jest rozwijaną formą reklamy, emitowaną zwykle w górnej, środkowej części serwisu. Kliknięcie w Expanda powoduje przejście na adres docelowy kreacji. Po najechaniu na główną część kreacji expand rozwija się do pełnych rozmiarów, przykrywając część serwisu. Po zjechaniu myszką z kreacji, wraca do standardowych rozmiarów.

Standardowe rozmiary (expand billboard): 750×100 px750x300px (rozmiar zwinięty/rozwinięty)
Standardowe rozmiary (expand double billboard): 750×200 px750x300px (rozmiar zwinięty/rozwinięty)
Standardowe rozmiary (expand triple billboard): 750×300 px750x600px (rozmiar zwinięty/rozwinięty)
Waga maksymalna: 100 kB.

Expand może również występować w wersji Push -Billboard/Doublebillboard. Przygotowanie kreacji nie różni się niczym. Emisja reklamy na stronie będzie powodować przesuwanie zawartości strony zamiast wyświetlania kreacji ponad nią.

Expand może występować w wersji pionowej jako ExpandSkyscraper. Jego wymiary podstawowe powinny być wtedy zgodne z rozmiarami skyscrapera, a docelowe (rozwinięte) to maksymalnie 300x600px. ExpandSkyscraper może rozwijać się w lewą lub w prawą stronę, zależnie od jego umieszczenia w serwisie (odpowiednio w prawej lub lewej kolumnie).

Kreacja powinna mieć wymiary równe wymiarom stanu rozwiniętego formy, jednak do czasu rozwinięcia wyświetlany będzie jedynie podstawowy obszar.

1. Zwijanie do większej postaci

Aby uaktywnić rozwinięcie kreacji definiujemy następującą akcję przypisaną do buttona umieszczonego na najwyższej warstwie:

function expandad() {XD.callFunction('expand');}

Wywoływana funkcja może nazywać się dowolnie.

Treść funkcji jest stała, a cała funkcja musi zostać umieszczona tuż po inicjalizacji mechanizmu XD. Jeśli klient zechce użyć swojej funkcji, nie stanowi to problemu, o ile będzie w funkcji istniała linia:

XD.callFunction('expand');

Znaczenie funkcji: wywołanie jej powoduje wysłanie informacji do okna-rodzica o potrzebie zmiany rozmiaru reklamy do większej postaci o wcześniej ustalonym rozmiarze (efektywnie - zmiana rozmiaru ramki w dokumencie okna-rodzica)

2. Zwijanie do mniejszej postaci

Po zjechaniu myszką kreacja musi się schować, więc konieczny jest następujący kod:

function littlead() {XD.callFunction('little');}

Wywoływana funkcja może nazywać się dowolnie.

Treść funkcji jest stała, a cała funkcja musi zostać umieszczona tuż po inicjalizacji mechanizmu XD. Jeśli klient zechce użyć swojej funkcji, nie stanowi to problemu, o ile będzie w funkcji istniała linia:

XD.callFunction('little');

Znaczenie funkcji: wywołanie jej powoduje wysłanie informacji do okna-rodzica o potrzebie zmiany rozmiaru reklamy do mniejszej postaci o wcześniej ustalonym rozmiarze (efektywnie - zmiana rozmiaru ramki w dokumencie okna-rodzica)

 • Do mierzenia kliknięć konieczny jest clickTag

ExpandCorner

ExpandCorner jest rozwijaną formą reklamy umieszczoną w prawym górnym rogu strony. Kliknięcie w ExpandCorner powoduje przejście na adres docelowy kreacji. Po najechaniu na główną część kreacji expand rozwija się do pełnych rozmiarów przykrywając część serwisu. Po zjechaniu myszką z kreacji, wraca do standardowych rozmiarów.

Standardowe rozmiary: 90×90 px750x550px (rozmiar podstawowy/rozwinięty)
Waga maksymalna: 100 kB.

Kreacja powinna mieć wymiary ze stanu rozwiniętego, jednak nie wyświetlać nic poza podstawowym rozmiarem do czasu rozwinięcia.

ExpandCorner ma przypominać zagięty róg kartki, który po najechaniu odsłania treść reklamy, znadującej się „pod serwisem”.

Kreacja powinna mieć wymiary równe wymiarom stanu rozwiniętego formy, jednak do czasu rozwinięcia wyświetlany będzie jedynie obszar podstawowy.

1: Aby uaktywnić rozwinięcie kreacji definiujemy następującą akcję przypisaną do buttona umieszczonego na najwyższej warstwie:

function expandad() {XD.callFunction('expand');}

Wywoływana funkcja może nazywać się dowolnie.

Treść funkcji jest stała, a cała funkcja musi zostać umieszczona tuż po inicjalizacji mechanizmu XD. Jeśli klient zechce użyć swojej funkcji, nie stanowi to problemu, o ile będzie w funkcji istniała linia:

XD.callFunction('expand');

  Znaczenie funkcji: wywołanie jej powoduje wysłanie informacji do okna-rodzica o potrzebie zmiany rozmiaru reklamy do większej postaci o wcześniej ustalonym rozmiarze (efektywnie - zmiana rozmiaru ramki w dokumencie okna-rodzica)

2: Po zjechaniu myszką kreacja musi się schować, więc konieczny jest następujący kod:

function littlead() {XD.callFunction('little');}

Wywoływana funkcja może nazywać się dowolnie.

Treść funkcji jest stała, a cała funkcja musi zostać umieszczona tuż po inicjalizacji mechanizmu XD. Jeśli klient zechce użyć swojej funkcji, nie stanowi to problemu, o ile będzie w funkcji istniała linia:

XD.callFunction('little');

  Znaczenie funkcji: wywołanie jej powoduje wysłanie informacji do okna-rodzica o potrzebie zmiany rozmiaru reklamy do mniejszej postaci o wcześniej ustalonym rozmiarze (efektywnie - zmiana rozmiaru ramki w dokumencie okna-rodzica)

 • Do mierzenia kliknięć konieczny jest clickTag

Sitekick

Połączenie dolnej belki (podobnej do floorada) z pełnoekranowym toplayerem, który w zależności od wersji może się pokazywać na różne sposoby. Pełnoekranowa część reklamy odsuwa w lewo całą witrynę. Belka nie jest obowiązkowa. W przypadku jej braku wybierana jest wersja inwazyjna (z natychmiastowym odsunięciem strony), po zwinięciu pozostaje z prawej strony uchwyt („zwiń/rozwiń”), umożliwiający ponowne wyświetlenie pełnoekranowej zawartości.

Original: wersja z belką, która pokazuje się natychmiast. Część pełnoekranowa ukazuje się po kliknięciu w określony fragment reklamy (guzik typu „Zobacz więcej”).

- Original: https://styl.fm/?bb_banner=168088

Invasive: wersja inwazyjna - część pełnoekranowa ukazuje się natychmiast po wczytaniu strony. Po zwinięciu pozostaje „uchwyt” umożliwiający ponowne wyświetlenie pełnoekranowej zawartości.

- Invasive: https://www.autocentrum.pl/?bb_banner=261705

Sitekick: tak jak original; jedyną różnicą jest to, że część pełnoekranowa odsuwa stronę co najmniej do połowy ekranu, ale nie dalej niż szerokość pełnoekranowej kreacji.

- Sitekick: https://www.autocentrum.pl/?bb_banner=168086

Invert: tak jak original, ale z odwrotną kolejnością wyświetlania: najpierw część inwazyjna pełnoekranowa, a po zwinięciu pozostaje belka z możliwością ponownego pokazania części pełnoekranowej

- Invert: http://www.conowego.pl/?bb_banner=168093

Sitekick invert: tak jak sitekick, ale z odwrotną kolejnością wyświetlania (analogicznie fo Invert).

- Sitekick invert: https://kulinarneprzeboje.pl/?bb_banner=259896

Specyfikacja

W wersjach Original, Sitekick, Invert i Sitekick invert:

W wersji Invasive belka jest zastąpiona prze grafikę informującą o możliwości rozwinięcia. Format gif/jpg/png, rozmiary 30x200px lub 40x200px.

 • Do mierzenia kliknięć konieczny jest clickTag

Expand Floorad

Expand Floorad jest rozwijaną do góry formą Floorada. Po najechaniu na główną część kreacji expand rozwija się do pełnych rozmiarów. Po zjechaniu myszką z kreacji, wraca do standardowych rozmiarów. Czas emisji tej kreacji wynosi 15 sekund. Toplayer musi zawierać wyraźny zamykacz o wymiarach nie mniejszych niż 20x20px.

Standardowe rozmiary: 1024×300 px1024×500 px
Waga maksymalna: 100 kB.

Kreacja powinna mieć wymiary równe wymiarom stanu rozwiniętego formy, jednak do czasu rozwinięcia wyświetlany będzie jedynie podstawowy obszar.

1. Aby uaktywnić rozwinięcie kreacji definiujemy następującą akcję przypisaną do buttona umieszczonego na najwyższej warstwie:

function expandad() {XD.callFunction('expand');}

Wywoływana funkcja może nazywać się dowolnie.

Treść funkcji jest stała, a cała funkcja musi zostać umieszczona tuż po inicjalizacji mechanizmu XD. Jeśli klient zechce użyć swojej funkcji, nie stanowi to problemu, o ile będzie w funkcji istniała linia:

XD.callFunction('expand');

Znaczenie funkcji: wywołanie jej powoduje wysłanie informacji do okna-rodzica o potrzebie zmiany rozmiaru reklamy do większej postaci o wcześniej ustalonym rozmiarze (efektywnie - zmiana rozmiaru ramki w dokumencie okna-rodzica)

2. Po zjechaniu myszką kreacja musi się schować, więc konieczny jest następujący kod:

function littlead() {XD.callFunction('little');}

Wywoływana funkcja może nazywać się dowolnie.

Treść funkcji jest stała, a cała funkcja musi zostać umieszczona tuż po inicjalizacji mechanizmu XD. Jeśli klient zechce użyć swojej funkcji, nie stanowi to problemu, o ile będzie w funkcji istniała linia:

XD.callFunction('little');

Znaczenie funkcji: wywołanie jej powoduje wysłanie informacji do okna-rodzica o potrzebie zmiany rozmiaru reklamy do mniejszej postaci o wcześniej ustalonym rozmiarze (efektywnie - zmiana rozmiaru ramki w dokumencie okna-rodzica)

Expand Floorad może również zawierać ramkę na video.

 • Do mierzenia kliknięć konieczny jest clickTag

Na warstwie

Toplayer

Toplayer to forma reklamowa wyświetlana na warstwie ponad zawartością serwisu. Czas emisji tej kreacji wynosi 15 sekund. Toplayer musi zawierać wyraźny zamykacz o wymiarach nie mniejszych niż 20x20px.

Standardowe wymiary: 750x550px
Maksymalna waga: 100 kB

Po 15 sekundach kreacja powinna wywołać identyczną jak w zamykaczu funkcję getURL.

function closead() {XD.callFunction('close');}

Wywoływana funkcja może nazywać się dowolnie. Treść funkcji jest stała, a cała funkcja musi zostać umieszczona tuż po inicjalizacji mechanizmu XD. Jeśli klient zechce użyć swojej funkcji, nie stanowi to problemu, o ile będzie w funkcji istniała linia:

XD.callFunction('close');

Znaczenie funkcji: wywołanie jej powoduje wysłanie informacji do okna-rodzica o potrzebie zamknięcia reklamy (efektywnie - usunięcia ramki z dokumentu okna-rodzica).

Kreacja może zawierać prześwitujące obszary, które zgodnie ze specyfikacją powinny być nieklikalne.

 • Do mierzenia kliknięć konieczny jest clickTag

Interstitial

Interstitial to pełnoekranowa wersja Toplayera. Ze względu na ograniczenia techniczne, interstitial nie będzie zajmował całej powierzchni ekranu, ale całą dostępną przestrzeń wewnątrz okienka przeglądarki.

Standardowe wymiary: 800x468px (skalowalne)
Maksymalna waga: 100 kB

Standardowe rozmiary interstitiala zostaną dopasowane do dostępnej przestrzeni w okienku przeglądarki. Oznacza to zachowanie proporcji kreacji oraz dodanie pasków jednakowego koloru na brzegach kreacji (jeśli będzie taka konieczność). Wraz z kreacją musi być dostarczony kolor tła (najlepiej w postaci #RRGGBB).

Kreacja musi być wyposażona w clickTag oraz wyraźny zamykacz, z podpiętą akcją:

function closead() {XD.callFunction('close');}

Wywoływana funkcja może nazywać się dowolnie. Treść funkcji jest stała, a cała funkcja musi zostać umieszczona tuż po inicjalizacji mechanizmu XD. Jeśli klient zechce użyć swojej funkcji, nie stanowi to problemu, o ile będzie w funkcji istniała linia:

XD.callFunction('close');

Znaczenie funkcji: wywołanie jej powoduje wysłanie informacji do okna-rodzica o potrzebie zamknięcia reklamy (efektywnie - usunięcia ramki z dokumentu okna-rodzica).

Kreacja może zawierać prześwitujące obszary, które zgodnie ze specyfikacją powinny być nieklikalne.

Po 15 sekundach emisji kreacja powinna zakończyć całkowicie animację oraz dźwięki.

FloorAd

FloorAd to forma reklamowa wyświetlana na warstwie ponad zawartością serwisu przylegającej do dolnej krawędzi okna przeglądarki. Szerokość formy to zawsze 100% aktualnej szerokości okna. Czas emisji tej kreacji wynosi 15 sekund. Floor ad musi zawierać wyraźny zamykacz .

Standardowe wymiary: 1024x300px, 970x300px, 940x300px
Maksymalna waga: 100 kB

Po 15 sekundach kreacja powinna wywołać identyczną jak w zamykaczu funkcję getURL.

function closead() {XD.callFunction('close');}

Wywoływana funkcja może nazywać się dowolnie. Treść funkcji jest stała, a cała funkcja musi zostać umieszczona tuż po inicjalizacji mechanizmu XD. Jeśli klient zechce użyć swojej funkcji, nie stanowi to problemu, o ile będzie w funkcji istniała linia:

XD.callFunction('close');

Znaczenie funkcji: wywołanie jej powoduje wysłanie informacji do okna-rodzica o potrzebie zamknięcia reklamy (efektywnie - usunięcia ramki z dokumentu okna-rodzica).

Kreacja może zawierać prześwitujące obszary, które zgodnie ze specyfikacją powinny być nieklikalne.

Kreacja powinna być nieczuła na zoomowanie wbudowanymi w przeglądarki mechanizmami, jak też na zmianę rozmiaru okna .

 • Do mierzenia kliknięć konieczny jest clickTag

Flyfooter jest formą reklamową na warstwie. Pozostaje przyklejony do dołu okna przeglądarki, podobnie jak scroller. Składa się z doublebillboarda oraz grafiki odpowiedzialnej za zwijanie.

 • Doublebillboard może zawierać wideo
 • „zwijarka”, to grafika o rozmiarach 30x200px(lub 40x200px) w formacie gif/jpg/png. Grafika nie powinna zawierać przezroczystości. Treść na grafice(„zwiń”) powinna informować użytkownika iż kliknięcie spowoduję zwinięcie kreacji.
 • opcjonalnie do Fly Footera może być też druga grafika, „Rozwiń”, wyświetlana po zwinięciu kreacji. Wymagania techniczne dotyczące tej kreacji takie same, jak w przypadku „zwijarki”: rozmiary 30x200px(lub 40x200px), format gif/jpg/png.

Jest możliwość ustawienia tła w paskach po bokach kreacji w formacie 16tkowym ( #RRGGBB )

Standardowe wymiary: 750x200px + 30x200px
Maksymalna waga: 100 kB
Format: html5, jpg, png, gif, dla zwijarki: jpg, png, gif

Inne

Tapeta

Tapeta jest tłem serwisu o dużej rozdzielczości. Ta forma reklamy jest nieklikalna. Istnieje możliwość zdefiniowania tła serwisu dopełniającego obszar tapety. Tapeta może się zmieniać w reakcji na działania użytkownika.

Zalecane rozmiary: 1600x1024px, ale tapeta powinna być porównywana do szerokości contentu strony
Maksymalna waga: 100 kB
Format pliku: jpg lub png.

Tapeta w formie screeningu to połączenie standardowej tapety z Billboardem/DoubleBillboardem/Wideboardem w taki sposób, aby granica pomiędzy nimi była niezauważalna (zawartość billa jest dopasowana do zawartości tapety). Obszar kreacji billboardowej jest klikalny.

Uwaga: Nie wszystkie serwisy są przygotowane technicznie do emisji screeningu.

Formy wideo

Kwestie organizacyjne

Wszystkie formy reklamowe będą emitowanie zgodnie ze standardem i zaleceniami dla reklamy display IAB Polska czyli z automatycznie wyłączonym dźwiękiem. Kreacje należy wysyłać e-mailem na adres traffic@stroerdigital.pl. Dodanie numeru zlecenia do tematu maila pozwoli na łatwiejszą segregację oraz uniknięcie pomyłek. Należy również podać adres strony, na którą użytkownik zostanie skierowany po kliknięciu na kreację.

Formaty reklamowe

Preroll

Preroll - zobacz przykład

Preroll to krótki spot reklamowy emitowany przed treściami wideo lub grami flashowymi. Wymiary prerolla zależne są od playera i serwisu na jakim jest wyświetlany właściwy materiał wideo lub gra flashowa. Maksymalny czas trwania spotu: 15/30 sekund.

Materiały do emisji kampanii:

- Ströer Digital dokonuje konwersji każdego formatu wideo do naszej technologii w cenie kampanii. Wystarczy przesłać do nas plik wideo lub umieścić go na naszym firmowym ftp(udostępniany każdemu osobiście wedle potrzeb), plik może też zostać udostępniony nam w inny, proponowany przez klienta sposób. Plik zostanie przez nas skompresowany do formatu flv z możliwie najwyższą jakością tak, aby nie przekraczał 2 MB. Przesłany film(przed konwersją) może mieć inną rozdzielczość, lecz nie mniejszą niż 640 px na szerokość.

- Maksymalna długość spotu w formatach emitowanych automatycznie (bez wcześniejszej interakcji ze strony użytkownika) to 30s.

- Dodatkowo należy przygotować URL docelowy, na który będzie kierować kreacja po kliknięciu na nią.